Fysioterapi

Simone Cullurá

Fysioterapeut
Stockholm
SATS Odenplan

Här får du hjälp med behandling och rehabilitering av besvär från leder och muskulatur. Upplägget är anpassat utifrån förutsättningar och skada, men är oftast en kombination av manuell behandling, medicinskt anpassad träning och rådgivning. Exempel på manuell behandling; massage, terapeutiskt stretch, ledjustering m.m.

Utbildning och kurs

  Leg. Sjukgymnast/Fysioterapeut
  Ortopedisk manuell terapi (OMT)
  Dry-Needling/Akupunktur
  Kinetic Control
  Dipl. massör

Expertis och bakgrund

  Arbetar som sjukgymnast/fysioterapeut inom Djurgården Fotboll.
  Lång erfarenhet utav styrketräning och idrottsbakgrund som fotbollsspelare.