Mats Gustafsson

Fysioterapeut
Stockholm
SATS Stureplan

Här får du hjälp med behandling och rehabilitering av leder och muskulatur. Upplägget är anpassat utifrån förutsättningar och skada, men är oftast en kombination av manuell behandling, medicinskt anpassad träning och rådgivning. Manuell behandling kan innebära massage, ledjustering mm.

Utbildning och kurs

  Examen Fysioterapeutprogrammet Karolinska Institutet 2015
  Vidareutbildning inom idrottsmedicin Karolinska institutet 2017
  Vidareutbildning inom hälsofrämjande styrketräning samt prevention, behandling och rehabilitering av idrottsskador Linnéuniversitetet 2020

Expertis och bakgrund

  Fysioterapeut inom primärvård sedan 2015
  Fysioterapeut Enskede IK p-02 2016-18
  Fysioterapeut Enskede IK damlag 2021-