Fysioterapi

Martina Johansson

Fysioterapeut
Stockholm
SATS Liljeholmstorget

Här får du hjälp med behandling och rehabilitering av leder och muskulatur. Upplägget är anpassat utifrån förutsättningar och skada, men är oftast en kombination av manuell behandling, medicinskt anpassad träning och rådgivning. Manuell behandling kan innebära massage, ledjustering mm.

Utbildning

  Fysioterapeut, Linköpings Universitet
  Magisterexamen i medicinsk vetenskap med inriktning fysioterapi
  Idrottsmedicin
  OMT steg 1 (Ortopedisk manuell terapi)
  Mc Kenzie A
  Yrsel och balansrubbningar
  Diplomerad massör med triggerpunktsbehandling och tejpning

Expertis

  Fysioterapeut sedan 2017
  Undersökning och behandling utav led-/muskelrelaterade besvär i kroppen.
  Idrotts- och motionsskador
  Ergonomi samt förebyggande träning mot arbetsrelaterade problem