Vårt företag strävar efter att upprätthålla ett transparent affärsklimat och hög affärsetik. Vi värdesätter säkerhet och har respekt för alla som påverkas av vår verksamhet.

Vår visselblåsartjänst är ett tidigt varningssystem för att minska risker. Det är ett viktigt verktyg för att främja hög etiska standard och upprätthålla medlemmar, medarbetares, partners och allmänhetens förtroende för oss. SATS visselblåsarkanal är till för att rapportera misstänkta allvarliga oegentligheter inom SATS Sverige. Du behöver inte bevisning för dina misstankar, men alla meddelanden måste göras i god tro. Alla meddelanden kommer att behandlas konfidentiellt.

Klicka här för att läsa mer och lämna din rapport.