Här kan du läsa om vårt ansvar när du tränar hos oss.

När SATS personal uppmärksammar träning eller träningsmoment som kan innebära risk för ohälsa eller skada för Medlemmen ska de avråda Medlemmen från träning. Men Medlemmen har också ett eget ansvar att bedöma sin kapacitet under träning eller ett träningsmoment och därmed avbryta vid risk för exempelvis sjukdom.

På våra center har vi utbildad personal i hjärt-lungräddning som finns tillhands om en situation uppstår men SATS har ingen utbildad personal med medicinsk bakgrund.