Året runt, dygnet runt och varje timme dör någon av ett hjärtstopp. I tal innebär det att 10 000 personer drabbas årligen och av dessa räddas 600. Vid ett hjärtstopp gäller det att agera snabbt, använda en hjärtstartare i kombination med hjärt-lungräddning. Det är det enda sättet att rädda en person som fått hjärtstopp.

Hjärt- och lungfonden har infört en svensk standard som beskriver hur man använder en hjärtstartare och vad som gäller för att en plats ska vara en Hjärtsäker zon. Målet är att göra fler arbetsplatser och miljöer hjärtsäkra och att rädda fler liv.

SATS ambition är att alla center ska vara en trygg plats för medlemmar och medarbetare, en plats där man tar ansvar för arbetsmiljö och närsamhället. De kriterier som krävs för att bli Hjärtsäker Zon har vi på SATS länge jobbat målmedvetet och kontinuerlig med, så det här är ett naturligt nästa steg i det arbetet. Vi är dessutom stolta över det engagemang som våra medarbetare har för denna viktiga fråga.

Hjärtsäker zon innebär att:

  • det finns rutiner och beredskap för att kunna hantera ett hjärtstopp och larma 112

  • det finns kompetens i hjärt-lungräddning så att hjälp omgående kan sättas in

  • all personal vet var hjärtstartaren finns och kan hantera den

  • behandling med hjärtstartare kan ske inom 180 sekunder

  • hjärtstartaren är registrerad i Sveriges Hjärtstartarregister