Som en del av SATS arbete med hållbar utveckling arbetar vi aktivt för att hitta engagemang inom CSR - Corporate Social Responsibility. Detta för att vår kompetens ska kunna bidra till ökat värde för samarbetsorganisationen och dess målgrupp - SATS medlemmar och våra medarbetare.

Med utgångspunkt från vår vision och våra värderingar, vill vi gärna bjuda på vår träningskompetens och vår starka kultur till målgrupper som i vanliga fall kanske inte tar del av den. Samarbetet sker i första hand med ledande och kvalitetssäkrade välgörenhetsorganisationer på den svenska marknaden, och riktar sig till barn, ungdomar eller andra som har nytta av det vi har att ge.

SATS CSR-ENGAGEMANG

SATS strävar efter att hitta samarbetspartners och organisationer som passar in i vår verksamhet, där våra medarbetare kan göra en skillnad och bidra med så mycket som möjligt för respektive målgrupp.

MENTOR SVERIGE 

Den ideella organisationen Mentor arbetar för att ge ungdomar självkänsla och kraft att växa genom mentorskap. Syftet är att stärka dem i att fatta positiva beslut och avstå från våld och droger. SATS har bland annat arrangerat aktivitetsdagar där ungdomar och deras mentorer har fått träna tillsammans och på det sättet få chans att komma ännu närmare varandra. Våra prova-på klasser brukar vara väldigt uppskattade! Vi är också jobbmentorer för att inspirera och peppa ungdomar i årskurs åtta och nio där vi berättar om vårt yrke och ger ungdomarna en bredare syn på vad man kan jobba med.

Den ideella organisationen Mentor arbetar för att ge ungdomar självkänsla och kraft att växa genom mentorskap. Syftet är att stärka dem i att fatta positiva beslut och avstå från våld och droger. Vi på SATS är stolt samarbetspartner till Mentor och vill nu hjälpa dem att sprida budskapet om att fler mentorer behövs.

Fyra av tio unga har ingen vuxen som lyssnar på dem. Nästan hälften har ångest inför framtiden. Vi behöver företagens hjälp! Var med och hjälp oss sprida vårt budskap så att fler ungdomar får en egen mentor.

FRYSHUSET

Redan 2008 startade SATS ett samarbete med Fryshuset och sedan dess är Fryshuset en av våra partners. Fryshuset bedriver många olika verksamheter för både ungdomar och vuxna. En av dessa verksamheter är Gymmet, en träningsverksamhet som är mycket populär men har väldigt lite resurser. Genom åren har SATS bland annat bidragit med träningsutrustning i samband med att vi bytt ut maskiner på våra egna center.

2018 gick Årets Julklapp till Fryshuset projekt ”Backa”, ett systerskap som på olika sätt stärker och lyfter ungas röster, kraft, kunskap och förmågor. Backa utbildar i normkritik, civilkurage, konflikthantering och retorik med målsättning att få fler att sluta hata och börja backa.

2021 skänkte SATS träningscyklar som var väldigt uppskattat av ungdomarna.

FRIENDS

60 000 barn utsätts för mobbning varje år. Det är barn som vaknar varje morgon med en klump i magen. Det är barn som berövas den trygghet de har rätt till. Friends finns till för deras skull. SATS är med och bidrar till Friends verksamhet och skänker all pant som samlas in på våra center till kampen mot mobbning.

BROMMAPOJKARNA

Brommapojkarna har ett framstående strategiskt arbete gällande mångfald och jämställdhet som tydligt går i linje med SATS värderingar och värdegrund, och därför känns detta samarbete extra värdefullt för oss. SATS kommer bland annat att stötta den ideella verksamheten ”Systrar runt hörnet” som jobbar för unga tjejers utveckling, samt bidra till arbetet med projektet ”Slussen in” som aktivt jobbar för att göra arbetsmarknaden tillgänglig för alla. SATS samarbete med Brommapojkarna innebär även olika former av träning till fotbollslagen och kompetensutveckling inom verksamheten.

RIGHT TO PLAY

Årets julklapp i år 2021 delas ut i samarbete med Right to Play! Vårt senaste tillskott till CSR-engagemang är tillsammans med organisationen Right To Play Sverige som jobbar för och tillsammans med utrikesfödda och nyanlända ungdomar i åldern 16-24 år. Sekundär målgrupp är arbetsgivare - integration är en tvåvägsprocess, det måste finnas en aktiv mottagare. Deras arbete har som målsättning att bidra till att nå de Globala målen med främsta fokus på målen ökad jämlikhet, anständiga arbetsvillkor och jämställdhet.