Behandling av data

Översikt av lagrad data

Du kan beställa en översikt över vilken data om dig som är lagrad hos oss genom att kontakta vår Medlemsservice. Översikten skickas till dig inom 30 dagar från att vi mottagit ditt ärende.

Radera mina uppgifter

För medlemmar Vi kan endast radera din träningshistorik om du fortfarande har ett aktivt medlemskap hos oss. Detta kan du beställa genom att kontakta vår Medlemsservice. Vi kommer att genomföra raderingen inom 30 dagar från att vi mottagit ditt ärende. När det gäller det godkännande du har gett för utskick av nyhetsbrev och annan typ av information från oss, kan du själva ändra detta på Mina Sidor.

För icke-medlemmar Du kan beställa radering av dina uppgifter hos oss genom att kontakta vår Medlemsservice. Vi kommer att genomföra raderingen inom 30 dagar från att vi mottagit ditt ärende.