Avsluta medlemskap

Du kan hantera ditt medlemskap under Mina Sidor

Om det är speciella omständigheter som gör att du inte kan använda ditt medlemskap kan bindningstiden avbrytas. Bindningstiden kan avbrytas vid sjukdom, längre utlandsvistelse för arbete eller studier, flytt till en ort där SATS inte finns (minst 30 km) eller av annan särskild omständighet som ska kunna dokumenteras. Giltig dokumentation kan till exempel vara bekräftelse på längre sjukdom, bekräftelse från arbetsgivare om arbete på en ort där SATS inte finns, bekräftelse av studier på annan ort, flyttanmälan eller adressändring via Skatteverket. Detta skickas in till oss via vårt kontaktformulär

Mina sidor