Ändra medlemskap

Du kan ändra ditt medlemskap via Mina Sidor.

ℹ️ Vi jobbar på en digital lösning för att du själv ska kunna ändra ditt medlemskap, men tills dess behöver du använda vårt kontaktformulär som du hittar på Mina sidor. Använd "Uppgradera medlemskap" eller "Nedgradera medlemskap" som kategori, och beskriv vad du vill inkludera i ditt medlemskap.

Du kan ändra ditt gym, lägga till eller ta bort gruppträning, uppgradera till ett All-Inclusivemedlemskap och mycket mer. 🔼 Uppgraderingar träder i kraft omedelbart 🔽 Nedgraderingar träder i kraft efter nästkommande kalendermånad. Exempel: Du nedgraderar ditt medlemskap den 15 januari, nedgraderingen träder i kraft den 1 mars.

Mina sidor