Yoga kan hjälpa vid ryggsmärtor

Nästan alla människor upplever ryggproblem någon gång under livet. Det faktum att ländryggmärtor är orsaken till de flesta sjukskrivningar visar hur omfattande problemet är.
Tiril Elstad
Pass
Träning

Ryggen är vår stomme. Den skyddar nerverna och är viktig för andningen. Det är inte ovanligt att smärta förstör vårt fokus och får oss att må dåligt. Tyvärr kämpar många för att hitta effektiva behandlingar. Då är det bra att veta att yoga har en bevisad effekt på ryggsmärtor.  

Vad säger forskningen?

I en av de största fältstudierna delades 101 personer med ryggsmärtor in i en yogagrupp, en träningsgrupp och en läsgrupp (

). Man gjorde mätningar före och efter interventionerna och räknade ihop resultaten. Det visade sig att deltagarna som hade gjort yoga upplevde en dramatisk minskning av symptom jämfört med de båda andra grupperna.

Kanske ännu mer intressant var att yoga bidrog till en minskad medicinanvändning. Resultatet stöds av flera andra studier (

;

).

Yoga vs träning

Även om ovanstående studier baseras på olika yogatyper så inkluderar alla interventionerna ett brett spektrum av olika yogaövningar. Bland annat kan meditation, pranayama (andningsövningar), avslappningstekniker, asanas (fysiska övningar) och yogisk filosofi (yamas och niyamas) nämnas.

Studier visar att yoga faktiskt är ett bättre behandlingsalternativ än träning för att minska ryggproblem.

Det illustrerar att yoga skiljer sig från traditionell träning, eftersom den omfattar ett brett spektrum av övningar för både kropp och själ. Studierna ovan visar att yoga faktiskt är ett bättre behandlingsalternativ än träning för att minska ryggproblem. Varför det är så är svårt att fastställa med säkerhet.

Rent fysiskt tror jag att yogan kan förbättra hållningen och därigenom minska smärtor. Det vill säga – med yoga lär man sig att återstabilisera sina ryggkotor. Man bevarar ryggradens naturliga krökningar (kyfos och lordos) och balanserar huvudet utan ansträngning så att nackmuskulaturen får vila.

Testa Yoga på SATS

Vi erbjuder flera olika former av yoga med en gemensam nämnare: du mår alltid bättre efter ett yogapass än före! Som medlem kan du testa yoga-klasser kostnadsfritt fram till 30 november. (Gäller ej HiYoga)

Vidare blir man kanske mer medveten i vardagen. Kanske byter man ut stolen mot ett ståbord på jobbet eller låter axlarna sjunka ned när man sitter framför skärmen.

Byt ut pillren mot yoga

Vad än orsaken är så talar forskningen för sig själv. Yoga minskar ryggsmärtor. Eftersom nästan alla människor får problem med ryggen någon gång under livet och man kan hoppas att så många som möjligt får kunskap om att yoga är ett värdigt behandlingsalternativ. Vidare får man hoppas att det kommer studier om effekten av yoga som förebyggande behandling. Några sådana finns inte i dagsläget men har helt säkert en ännu större potential i dagens samhälle.

Funderar du på om yoga kan vara något för dig? 

 hittar du en översikt över utvalda pass för att du ska bli mer flexibel och komma ner i varv.