Det är svårt att hitta någon som inte blir glad av träning

Ur ett biologiskt perspektiv är det nästan omöjligt att inte känna sig glad efter ett träningspass!
SATS
Pass
Träning

Har du hört talas om endorfiner? Det är något så fantastiskt som kroppens eget glädjehormon, som produceras i din egen kropp.

Vad händer i hjärnan när man tränar?

När dina muskler tränar kan du uppleva liten extra kick av det, som får dig att känna dig stark och glad. Ett hormon som kallas endorfiner frigörs, vilket också kallas för glädjehormon. Endorfiner kan bidra med en glad och nästan euforisk känsla, och minimerar dessutom känslan av smärta. Efter träningspasset får du en stark känsla av att vara nöjd och belåten, och det är då belöningssystemet som tagit över i din kropp. Fantastiskt, eller hur? Det kan nästan beskrivas som att hjärnan klappar dig på axeln och säger: ”Vilken fantastisk kropp du har, bra jobbat!”

Endorfiner är kroppens naturliga glädjeämne – och du kan frigöra massor av hormoner genom att träna. Skapa din egen glädje så ofta du kan!

Enligt Norska Hälsodirektoratet har god livskvalitet ett nära samband med fysisk aktivitet. Det är en bra anledning att få in lite träning varje dag!

Träning för att motverka depression

Det har gjorts flera studier om fysisk aktivitet och depression, och tittar man på slutsatserna är det tydligt: fysisk aktivitet har en positiv effekt både för att förebygga depression och vid behandling av depression. Faktum är att regelbunden träning fungerar lika bra som medicin och effekten varar längre.

Ole Hjelle, norsk neurovetenskapsman och läkare, och författare till boken “Strong brain with physical activity” beskriver hur fysisk aktivitet påverkar hjärnan:

- Många patienter, både de som är i riskzonen för att utveckla depression och de som redan har diagnosen depression, kämpar med dålig självbild och lågt självförtroende. De saknar ofta självförtroende och tron ​​på att de kan göra något åt ​​den situation de befinner sig i. Genom att förändra sin livsstil till ett mer aktivt liv minskar ofta negativa tankar och ger den inaktiva en ökad tro på sig själva. Patientens känsla av att de själva gör konkreta åtgärder och gör något aktivt för att förbättra, är kanske den viktigaste framgångsfaktorn från fysisk aktivitet.

Hjelle hänvisar också till HUNT-studien i Norge, som visar spännande resultat kring vilken riskfaktor det är att vara fysiskt inaktiv.

- Fysisk inaktivitet är en betydande riskfaktor för att utveckla depression. En inaktiv person hade 44% högre risk att utveckla depression jämfört med de som var fysiskt aktiva.

SATS-medlemmar är gladare än andra

Resultat från studien Health & Happiness, som Opinion genomförde i hela Norden på uppdrag av SATS, visar att SATS-medlemmar är lyckligare, mindre oroliga och mindre deprimerade än resten av befolkningen.

Även om det inte är medlemskapet i sig som gör våra medlemmar gladare, visar det att fysisk aktivitet och träning är bra för både kropp och själ, säger Marianne Orderud, Director of Marketing & Communication på SATS.

Studien visar att medlemmar på SATS är mer aktiva än de som inte är medlemmar. Detta bevisar att när du väl har hittat glädjen i träningen är det lättare att vara mer aktiv i allmänhet.

Är det är inte fantastiskt att du faktiskt kan påverka din egen lycka och framkalla endorfiner bara genom att röra på dig?

Källor:

Ole Petter Hjelle, Sterk hjerne med aktiv kropp

Helsedirektoratet

Health & Happiness-undersökningen, utlagt av Opinion på uppdrag från SATS

*HUNT-undersökningen i Nord-Trøndelag i Norge följde 33 000 friska nordmenn över en period på 11 år.