Drabbas du ofta av lågt blodsocker?

Tillhör du dem som ofta får lågt blodsocker och behöver mat - nu? Du är långt ifrån ensam. Men är det verkligen lågt blodsocker du känner av?
Kristine Symreng
nutritionist
Pass
Mat och hälsa

Det finns många som upplevt känslan av att blodsockret sjunker och till följd av detta blivit lättirriterade och hungriga. De flesta har säkert hört någon klaga på lågt blodsocker och att de behöver mat – nu! Uttrycket har på senare år fått kritik då en frisk person som inte lider av diabetes inte kan få för lågt blodsocker. Med lågt blodsocker menas ett värde under normalkurvan 4 - 8,7 mmol/liter (1).

Sjunkande blodsocker inom normalkurvan

När man i studier gjort blodsockermätningar på friska personer som ofta upplever att de får lågt blodsocker har man inte sett att blodsockret samtidigt varit lågt. Däremot har man i vissa fall sett att symptomen korrelerar med en sänkning av blodsockret inom normalkurvan (2). Därför är det egentligen inte helt fel att säga ”jag har lågt blodsocker” då det faktiskt kan handla om ett sjunkande blodsocker som hjärnan försöker häva genom att signalera hunger och sug.  

Blodsockerdippar under normalkurvan

Intressant är att korta blodsockerdippar under normalkurvan faktiskt kan ses hos friska personer efter en måltid. Detta gäller främst smala personer med hög insulinkänslighet samt hos dem som gått ner väldigt mycket i vikt. Även kvinnor med måttlig övervikt på nederdelen av kroppen (rumpa och lår) har visat sig vara känsliga för sjunkande blodsocker efter en måltid (3). En frisk person kommer genom kroppens olika mekanismer att höja blodsockret igen.   

Kroppens reglering av blodsocker

Då hjärnan är beroende av ständig tillförsel av glukos har kroppen en rad mekanismer att sätta in när blodsockret börjar sjunka. Hormonet glukagon som produceras av bukspottskörteln stimulerar frisättning av glukos från lagrat glykogen i levern. Glukos kan även bildas från laktat (även kallad mjölksyra), glycerol (beståndsdel i fett) och glukogena aminosyror (specifika aminosyror som kan ombildas till glukos). Dessa mekanismer säkrar upp risken för att drabbas av lågt blodsocker.


En relativt hög andel av Sveriges befolkning är prediabetiker


En person med diabetes eller prediabetes som frisätter för lite insulin eller är insulinresistenta kommer däremot inte att kunna ta upp tillräcklig mängd glukos. Detta gör att glukos i cellerna blir för låg medan det glukos som finns i blodbanan, blocksockret, blir för högt. Det är farligt med både lågt och högt blodsocker och det har visat sig att en relativt hög andel av Sveriges befolkning är prediabetiker (4).

Övervikt, låg fysisk aktivitet, dåliga kostvanor, stress, rökning och genetik är faktorer som alla påverkar risken för att utveckla diabetes typ II (5). Är du överviktig och upplever att blodsockret svänger ofta bör du därför mäta ditt blodsocker på en vårdcentral. Ju tidigare rubbningar i blodsockerregleringen upptäcks desto bättre är det för att rätt insatser ska hinna sättas in.  

Vad är hunger?

I de flesta fall där personer upplever ett lågt blodsocker handlar det troligtvis om hunger eller sug. Hunger inträffar ungefär var fjärde timme. Det motsvarar den tid det tar för magsäcken att tömmas och näringsämnen att tas upp efter en måltid. En tom magsäck kommer signalera till hjärnan att vi är hungriga. Även sjunkande nivåer av glykogen i lever, blodsocker och fria fettsyror kommer påverka vår hunger.

Vad bör du tänka på?

Oavsett om ditt upplevda blodsockerfall är ett sjunkande blodsocker eller beror på andra signaler från kroppen som säger att du behöver mat är kostråden desamma. Ät näringsrika livsmedel som håller dig mätt länge och undvik snabb energi i form av sockerinnehållande livsmedel. Prova dig fram hur ofta just du behöver äta eftersom det är högst individuellt, även om de för de flesta bör vara cirka var fjärde timme. Regelbunden träning hjälper dig att hålla ett stabilt blodsocker och minskar också risken för diabetes typ II.