Därför är fysisk aktivitet viktig om du vill hålla hjärnan i trim

Hjärnan är vårt viktigaste organ och ansvarar för vårt medvetande, tankar, känslor och minnesfunktioner. Den gör dig till den du är, och därför är det viktigt att du är rädd om den. Att fysisk träning påverkar hjärnan och gör oss smartare och lyckligare är väl dokumenterat. Träning kan dessutom bidra till att depressionsbesvär och kroniska smärtor minskar.
SATS
Pass
Företagshälsovård

Många tränar för att hålla sig i form, förbättra sin fysik och välmående eller förebygga förslitningsskador. Men glöm inte att träning även är bra för hjärnan – kroppens mest komplicerade och avancerade organ. Mängder av studier visar nämligen att alla former av träning har en positiv effekt på hjärnan.  

Så här påverkas din hjärna av fysisk aktivitet

Ett forskningsteam vid University of Illinois har genomfört flera studier som visar att fysisk aktivitet ökar den vita substans som leder nervsignaler, och därmed förbättrar hjärnans kapacitet. Ett exempel är Physical Activity and Cardiorespiratory Fitness Are Beneficial for White Matter in Low-Fit Older Adults från 2014.

Vid fysisk aktivitet ökar blodcirkulationen och produktionen av hjärnceller. Dessutom frigörs ”lyckohormoner” i hjärnan. Dessa kemiska förändringar har en positiv effekt på humöret och ger en känsla av välmående, vilket i sin tur förbättrar självförtroendet, självkontrollen och förmågan att ta sig an nya utmaningar. 

Dessutom förbättras både minnesfunktionen och den analytiska förmågan när du tränar. Med andra ord blir du smartare och bättre på att lösa svåra uppgifter. En av förklaringarna till detta är att när musklerna används renas blodet från ett ämne som bildas vid stress och som är skadligt för hjärnan.

– Även lättare träning ökar välmåendet, men för att träningen ska ge extra hälsovinster är det viktigt att du får en hög puls. Den mentala effekten är nämligen störst vid uthållighetsträning, säger Atle Arntzen, PT-ansvarig hos SATS.

En annan positiv effekt av träning är att den del av hjärnan som kallas hippocampus och som är involverad i inlärning och minnesbildning blir större. Hippocampus krymper vanligtvis med åldern. Träning bidrar med andra ord till att hålla hjärnan ung. Rapporten Sygdomsbyrden i Danmark från danska Sundhedsstyrelsen (2015–2016) visar att träning kan hjälpa till att förebygga en rad olika sjukdomar, bland annat demens och Parkinsons sjukdom.

Träning för både kroppen och hjärnan

Att ta både kropp och sinne är i balans är viktigt för att du ska må bra. Den nordiska undersökningen Health & Happiness, genomförd av Opinion för SATS* inriktade sig på fysisk aktivitet, fysisk form och hur lyckliga människor är. 

– Undersökningen visar att SATS-medlemmar är lyckligare, mår bättre och känner sig mer uppskattade än resten av befolkningen, säger Ola Gaute Aas Askheim, seniorrådgivare hos Opinion. 

Undersökningen visar också att SATS-medlemmar vanligtvis klarar av vardagens problem bättre än de som inte tränar. De uppger bland annat att de kommer bra överens med sina kollegor och att träningen ger energi, ökar välbefinnandet och hjälper dem att hålla formen.

Att ett medlemskap på ett träningscenter ökar motivationen att träna är inte så underligt. När du väl har fått in rutinerna är det lätt att göra träningen till en god vana. Att det ska vara roligt att träna är något som vi betonar mycket SATS. Och ännu roligare blir det om man har hjälp av en instruktör som kan vägleda och uppmuntra. Därför är det ingen överraskning att våra medlemmar säger att de blir extra motiverade av att träna i grupp eller med en personlig tränare.

Att träna handlar nämligen inte om att gå ner i vikt. Det handlar om att hålla sig i form, må bra och hålla både kropp och sinne i balans så att du behåller hälsan – i många år framöver.

Om SATS

  • Nordens största träningsföretag, med 250 träningscenter

  • 700 000 medlemmar

  • Ca 10 000 anställda

  • Erbjuder ca 120 olika träningsklasser och specialutvecklade koncept

  • Egen utbildning och certifiering av personliga tränare och gruppträningsinstruktörer

  • SATS ingår i SATS Group som marknadsför varumärkena SATSELIXIA, SATS, ELIXIA, FRESH FITNESS, HIYOGA och METROPOLIS

SATS är Nordens största träningsföretag med målsättningen att aktivera människor för förbättrad hälsa och ökad livskvalitet. 

We will make the Nordic people healthier and happier!

*Undersökningen Health & Happiness Survey 2018 genomfördes i februari-mars 2018. Vi ställde frågor om träning och hälsa till en representativ grupp på 4 000 personer över 18 år i Sverige, Norge, Danmark och Finland samt till 2 000 SATS-medlemmar i Sverige, Norge och Finland.