VILLKOR FÖR PERSONLIG TRÄNING

Villkor för personlig träning

 1. Innehavaren ansvarar själv för att hans/hennes hälsotillstånd är sådant att träning kan ske riskfritt.

 2. PT 60 är 55 minuters träning med en PT och PT 30 är 25 minuters träning med en PT.

 3. Avtalet gäller i 12 månader från försäljningstillfället, förutom 50 pack som gäller i 15 månader från försäljningstillfället.

 4. 14 dagers ångerfrist gäller vid köp av PT. Använda PT klipp i ångerperioden återbetalas inte.

 5. SATS återbetalar inte betalda PT timmar förutom vid tillfällen där medlem kan avsluta sitt medlemskap i förtid på grund av särskilda anledningar som framgår av våra medlemsvillkor. Undantag ska godkännas av platschef.

 6. Avbokning från innehavarens sida ska ske senast 24 timmar innan utsatt tid. I annat fall debiteras innehavaren för tillfället. Undantag kan medges efter överenskommelse. Gäller ej PT i grupp. 

 7. SATS förbehåller sig rätten att ordna med en ersättare (S.A.F.E.-licensierad eller motsvarande) om den personlige tränaren ej längre är tillgänglig.

 8. Den personliga träningen ska framförallt förläggas i SATS lokaler eller möjligen i dess omedelbara närhet t.ex. löpspår m.m. Det är inte tillåtet att träna på träningscenter som konkurrerar med SATS.

 9. Om du kommer försent till din PT timme, så dras denna tid av den bokade tiden. Om din PT kommer mer än 5 minuter försent till avtalad tid, har du rätt att få en ny PT timme kostnadsfritt.

Villkor för delbetalning

 1. Autogirering för delbetalning är den 28:e varje månad. Första delbetalning sker i innevarande månad för köp till och med den 20:e och för köp från den 21:e i månaden kommer första delbetalning nästkommande månad.

 2. För autogiromedlemmar gäller samma kontonummer som aktivt ligger på medlemskapet idag.

 3. Vid kontantmedlemskap, uppge kontonummer för delbetalning (måste vara personligt).

 4. Om medlemskapet sägs upp innan delbetalning av PT är avslutad, ska utestående belopp kontant betalas på center. Kundservice hjälper till i dessa ärenden.

 5. Regler kring autogiro gäller enligt ordinarie medlemskontrakt