Villkor för frysning av medlemskap

Som medlem hos SATS har du möjlighet att frysa ditt medlemskap online via Min sida.

”Frysning” innebär att medlemskapet pausas tillfälligt under en begränsad tidsperiod.

Förenklad förklaring

Här är en kort guide till villkoren för att frysa ditt medlemskap. Du kan läsa mer efter den förenklade versionen. 

Allmänna villkor för frysning

 • Välj 1 eller 2 kommande månader

 • Frysningen kan förnyas efter frysningsperioden

 • Medlemskapet kan inte användas när det är fryst

 • Kräver inte dokumentation

 • Avgift för frysning: 79 kr/månad

 • Du betalar ingen medlemsavgift under frysningsperioden

Undantag för allvarlig sjukdom eller skada och för graviditet

 • Välj minst 1 och högst 12 månader

 • Frysningen kan förnyas efter frysningsperioden

 • Medlemskapet kan inte användas när det är fryst

 • Kräver dokumentation

 • Ingen frysningsavgift

 • Du betalar ingen medlemsavgift under frysningsperioden

Du kan läsa mer om villkoren för frysning nedan

 • Allmänna villkor för frysning

 • Frysningsperiod och dess längd

 • Frysningsavgift

 • Förnyelse av frysning

 • Undantag för sjukdom/skada och för graviditet

 • Återaktivering av medlemskap

Villkor för frysning hos SATS

Allmänna villkor för frysning

Som medlem hos SATS har du möjlighet att frysa ditt medlemskap online via Min sida.

”Frysning” innebär att medlemskapet pausas tillfälligt under en begränsad tidsperiod.

Du måste betala en månatlig frysningsavgift vid allmän frysning. Ingen dokumentation behövs.

Om du befinner dig i en bindningstid när du fryser ditt medlemskap förlängs bindningstiden med det antal månader som frysningsperioden utgör.

Undantag från de allmänna villkoren för frysning gäller i följande fall: Allvarlig sjukdom/skada och för graviditet (se separat avsnitt nedan).

Frysningsperioden och dess längd

Du kan frysa ditt medlemskap i 1 eller 2 månad(er) åt gången. Frysningsperioden räknas i hela månader, med början tidigast från den första i följande månad.

Exempel: Den 15 januari vill du frysa ditt medlemskap. Den första möjliga månaden där du kan frysa det är februari månad.

Du kan förnya frysningsperioden mot en extra frysningsavgift. 

Allmän frysning kan inte läggas till retroaktivt. 

Frysningsavgift

En frysningsavgift på 79 kr per månad debiteras på nästa faktura, om möjligt. Frysningsavgiften ersätter tillfälligt din medlemsavgift under frysningsperioden.

Exempel: Du fryser ditt medlemskap i februari och mars. Du betalar då en frysningsavgift per månad istället för din medlemsavgift för dessa 2 månader. Dina fakturor korrigeras automatiskt i efterhand, så att du endast debiteras för frysavgiften för dessa 2 månader, och inte medlemsavgiften.

Undantag för allvarlig sjukdom eller skada och graviditet

Om du har en allvarlig sjukdom eller skada, eller om du är gravid, kan du frysa ditt medlemskap i minst 1 och upp till 12 månader utan frysningsavgift om du laddar upp relevant dokumentation tillsammans med din begäran om frysning.

Detta behandlas av vår medlemsservice, som permanent raderar dokumentationen efter att ha behandlat begäran om frysning i enlighet med våra GDPR-certifierade processer.

Frysning på grund av sjukdom eller skada kan göras med 2 månaders retroaktiv verkan.

Dokumentation: Relevant dokumentation kan vara ett uttalande från en hälsomyndighet/sjukvårdspersonal (läkare, fysioterapeut, kiropraktor) om att du inte kan träna under den frysningsperiod som du har begärt.

Viktigt: Bifoga aldrig dokument som innehåller känslig information, till exempel information om din medicinska historia.

Återaktivering av medlemskap

Ditt medlemskap aktiveras automatiskt den första dagen efter frysningsperioden.

Du kan välja att återaktivera medlemskapet tidigare om du vill; kontakta receptionen på centret eller medlemsservice.

 • Om frysningsperioden inte har börjat ännu behöver du inte betala frysningsavgiften.

 • Om frysningsperioden har börjat och du återaktiverar ditt medlemskap tidigare divideras frysningsavgiften med antalet frysta dagar under innevarande månad. Du kommer då att faktureras för din normala medlemsavgift från återaktiveringsdatumet på den första fakturan, där så är möjligt.

Exempel: Vi antar att du har fryst ditt medlemskap under hela januari månad, men du återaktiverar ditt medlemskap den 14 januari. Frysningsavgiften på 79 kr divideras med 31 (det totala antalet dagar i januari) och multipliceras med 14 dagars frysning (vilket i detta fall blir 36 kr). Istället betalar du ordinarie medlemsavgift från och med den 15 januari.