Som medlem på SATS ska du uppleva en positiv och stimulerande atmosfär varje gång du besöker våra träningscenter. För allas säkerhet och trivsel har SATS därför tagit fram regler som gäller när du vistas i våra lokaler. Vi uppmanar dig att läsa igenom våra säkerhets- och ordningsregler nedan och att du även följer dessa när du tränar hos oss eller besöker våra träningscenter. Om du är osäker på något, fråga gärna någon av våra medarbetare.

Giltiga från och med 30 november 2020.

SÄKERHET

SATS REGLER FÖR DIN OCH ANDRA MEDLEMMARS SÄKERHET
 1. Undvik att låsa in dina värdesaker i omklädningsrummet. Använd istället skåpen i receptionen där stöldrisken är mindre. SATS ansvarar inte för värdesaker.

 2. Använd ett lås till skåpet i omklädningsrummet, som du själv anser säkert.

 3. Följ alltid anvisningar från SATS personal.

 4. Blockera aldrig nödutgångarna.

 5. Barn och ungdomar under 15 år får inte vistas på träningscentret utan sällskap av vuxen. SATS platschef kan godkänna enskilda undantag. Barn och ungdomar mellan 11år och 15 år får med ett SATS Tillsammans medlemskap vistas på träningsytan med sällskap av vuxen.

 6. Du ska ha ett aktuellt foto av dig själv i medlemssystemet för att kunna identifiera dig, där ansiktet syns tydligt. Undantag kan göras för personer med skyddad identitet.

 7. Det som är förbjudet enligt svensk lag är givetvis också förbjudet på SATS. Om stölder, hot, trakasserier och all annan olaglig verksamhet förekommer på SATS träningscenter kommer det att polisanmälas.

 8. SATS har rätt att bedriva kamerabevakning i enlighet med lag. Syftet med kamerabevakningen är att förebygga brott och utreda brott som begåtts samt skapa en trygg och säker miljö för dig som medlem. Huvudregeln är att inspelat material sparas i 30 dagar, därefter spelas det över med automatik. Endast personer på SATS säkerhetsavdelning kommer ha tillgång till det filmade materialet och materialet kommer att användas endast vid brott eller misstanke om brott. Ingen ljudupptagning sker.

 9. Du måste lämna träningscentret senast vid stängning eller på anmodan från SATS personal.

 10. Av säkerhetsskäl har SATS personal rätt att bryta upp ditt hänglås 

  till skåpen i omklädningsrummen efter stängning. Anledningen är att alla skåp ska vara öppna, och tömda, för säkerhetskontroll vid stängning. Låsta skåp kommer därför efter stängning att brytas upp och tömmas inför nästa träningsdag.

 11. Egna säkerhets- och ordningsregler gäller för MiniSATS.

ORDNING

SATS REGLER FÖR ORDNING OCH TRIVSEL
 1. Hos SATS värnar vi alla människors lika värde. Det är en av våra viktigaste värderingar, och också vår första regel för ordning och trivsel. Det betyder att vi kräver att våra medlemmar visar varandra hänsyn och respekt oavsett kön, könsöverskridande identitet, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder. Ingen får agera eller uppträda på ett sätt som kan upplevas som kränkande eller nedsättande av andra i våra lokaler. Detta inkluderar ord, kroppsspråk, klädsel och andra uttrycksformer.

 2. Låt alltid andra medlemmar som tränar använda träningsutrustningen när du själv vilar.

 3. Visa hänsyn när du använder din mobiltelefon. Ha till exempel på ljudlöst när du tränar i grupp, ockupera inte träningsutrustning när du surfar eller sms:ar och om du måste prata i telefonen vill vi att du visar hänsyn till andra tränande på centret.

 4. Ha alltid rena träningskläder och skor när du tränar hos oss. På SATS tränar vi inte med bar överkropp. Se också punkt 1.

 5. Du får inte vara barfotapå träningsytan. Ska du delta i gruppträning där vi rekommenderar att träning sker barfota ber vi dig ha strumpor eller skor på fötterna när du går till och från salen.

 6. Använd en handduk att sitta på när du bastar. Rakning i duschen är inte tillåten.

 7. Torka av träningsutrustningen efter användning med pappersservett och spray.

 8. Lägg tillbaka träningsredskap efter användning.Vid

 9.  sen ankomst till gruppträning kan du nekas deltagande med hänsyn till övriga deltagare på träningspasset.

 10. Fotografering och filmning i SATS lokaler får enbart ske efter godkännande av ansvarig på träningscentret. Fotografering och filmning för privat bruk är däremot tillåtet så länge ingen annan medlem tar illa upp eller kommer med i bild. I omklädningsrum, eller där förbudsskylt förekommer, är fotografering eller filmning aldrig tillåtet.

 11. Du får inte förtära alkoholhaltiga drycker på träningscentret.

 12. Du får inte marknadsföra/sälja egna eller annans varor/tjänster på SATS.

 13. Endast instruktörer och personliga tränare anställda av SATS får instruera och träna medlemmar i SATS lokaler.

 14. Visa hänsyn till andra medlemmar på centret och träningscentrets grannar. Släpp därför aldrig tunga vikter i golvet och bete dig aktsamt och hänsynsfullt i övrigt.

 15. Vi vill också göra dig uppmärksam på att det kan förekomma personal av det motsatta könet i våra omklädningsrum. Om kvinnlig personal måste gå in för att rondera eller städa i herrarnas omklädningsrum, eller manlig personal i damernas, så aviseras detta däremot alltid i förväg.

DOPING OCH DROGER

ABSOLUT FÖRBJUDET PÅ SATS

SATS tar tydligt avstånd från doping och droger. SATS definition av doping är användande av prestationshöjande medel, både legala och illegala, och som vidare definieras som dopingpreparat av World Anti-Doping Agency (WADA). SATS antidopingpolicy förbjuder villkorslöst användande av sådana prestationshöjande medel hos både medarbetare och medlemmar. En av SATS godkänd tredje part har rätt att i SATS lokaler genomföra oannonserade dopingtester.

AVSTÄNGNING ELLER UPPSÄGNING AV MEDLEMSKAP

VAD HÄNDER OM DU INTE FÖLJER SATS SÄKERHETS- OCH ORDNINGSREGLER?

SATS har rätt att stänga av dig som medlem för viss tid eller säga upp ditt medlemskap helt med omedelbar verkan om du bryter mot dessa säkerhets- och ordningsregler eller använder doping och/eller droger.