Smärta i nacke och skulderparti är vanligt förekommande. Besvären sammanfaller många gånger med ofarliga åldersrelaterade förändringar i de vävnader och strukturer som utgör halskotpelaren - diskar, leder, brosk, ligament, muskulatur och skelett. Din livssituation, arbete och motionsvanor påverkar också i vilken utsträckning du drabbas. Kroppen anpassar sig så småningom till den nya situationen varpå smärtan avtar och funktionen förbättras. Du kan påverka hur snabbt och i vilken utsträckning denna anpassning sker genom din hantering av besvären. Sjukgymnasten kan hjälpa till att avlasta besvären genom manuell behandling eller smärtlindring samt hjälpa dig med aktivitetsanpassning och tränings-rehabilitering.

Känner du igen dig i någon eller flera av följande beskrivningar?

  • Har du återkommande smärta och stelhet i nacken/bröstrygg?

  • Strålar värken ned bakom skulderbladet, eller ut i axel och arm?

  • Provoceras besvären av huvudrörelser/position?

  • Har du känselstörningar i huden på axel, arm eller hand?

  • Har du smärta i axeln när du; tar på dig en skjorta, skjuter upp en dörr, bär hem en matkasse, kastar en boll etc?

Stämmer någon eller flera av dessa beskrivningar in på dig?

Kom till någon av våra sjukgymnaster för diagnos, aktivitetsanpassning och rehabilitering eller om nödvändigt hänvisning för fortsatt utredning.

Boka tid med en sjukgymnast för att få behandling

Boka tid

Vanliga problem vi behandlar