Besvär av smärta i eller runt knäleden är vanligt förekommande. Besvären påverkar den drabbades aktivitetsgrad negativt eftersom de nästan alltid provoceras av belastning och rörelse. Grovt indelat kan man tala om akuta eller subakuta besvär i knäleden. Akuta besvär får du genom ett enskilt trauma som när du vrickar knäleden vid exempelvis innebandyspel eller basket. Subakuta besvär utvecklas gradvis och är svåra att relatera till på samma sätt som en enskild aktivitet eller tillfälle. Beroende på orsaken till dina knäbesvär kommer rekommendationer och behandling att skilja sig åt. Oavsett besvär så påverkas balansförmågan i och runt den påverkade knäleden. Likaså påverkas styrkan i samma ben negativt. Därför är det nödvändigt att öva upp balansförmågan och träna styrkan i det påverkade benet. Våra sjukgymnaster har rätt kompetens för att ställa diagnos och hjälpa dig med detta.

Känner du igen dig i någon eller flera av följande beskrivningar?

  • Drabbas du av låsningstendenser med eller utan huggsmärta i knäleden i samband med böjning eller sträckning i leden?

  • Hindras du från att göra de aktiviteter som du vill göra pga obehag eller bristande tillit för hur din knäled ska reagera på den aktiviteten?

  • Känns knäleden instabil vid idrottsaktivitet, löpning eller promenad? Känns det som om leden ger vika vid någon av dessa aktiviteter?

  • Känns knäleden instabil efter att du "vrickat" knäleden?

  • Besväras du av molvärk och/eller stelhet i knäleden vid exempelvis gång i trappor, löpning och hopp m.m.?

  • Kanske har du opererats för eller har någon av följande diagnoser; meniskskada, korsbandsskada, skada på inre eller yttre ledband, broskskada, patellarsenetendinos, patellaluxation (instabil knäskål), löparknä, morbus schlatter, knäledsartros, bakercysta etc?

Vilka dina besvär än är så kan du söka upp någon av våra sjukgymnaster för hjälp med diagnos och rehabilitering eller om nödvändigt hänvisning för fortsatt utredning.

Boka tid med en sjukgymnast för att få behandling

Boka tid

Vanliga problem vi behandlar