Bekräftelse

Frysa medlemskap har skickats för registrering
Vi är så glada över att du stannar hos oss!

Din förfrågan att frysa ditt medlemskap är nu registrerad och kommer att aktiveras den första dagen i nästföljande månad. Din bindningstid förlängs med samma antal dagar som ditt medlemskap frysas.

Tillbaka till framsidan