Den tidigare delen av samarbetet, som pågick hösten 2021, blev ett tydligt bevis på vilka positiva effekter träningen har, bland annat för att skapa bättre förutsättningar för jobbsökande. Under den första fasen av samarbetet fick hela 18 av 25 ungdomar ett jobb under året och nästa del syftar till att hjälpa ännu fler ungdomar genom att ta vara på träningens fördelar.

Samarbetet hittills

Under 2021 inleddes samarbetet mellan SATS och Right To Play för att ungdomar i ett upplevt utanförskap ska kunna ta del av de positiva effekter som träning har, för att kunna komma närmare arbetsmarknaden. Ungdomarna fick under en period på 20 veckor utöva valfri träning på SATS. Utöver en förbättrad fysisk hälsa och ett förbättrat mentalt välmående, så visar en genomförd effektmätning att träningen har bidragit till en viktig gemenskap. Det har bildats starka vänskapsband och ungdomarna upplever att de vågar ta mer plats och synas i ett nytt sammanhang.

Nästa steg framåt

Nu tar parterna nästa steg tillsammans och under våren 2022 ska ytterligare 10 ungdomar få chansen att träna med en personlig tränare hos SATS. Målet är att kombinera bra kontinuerlig träning med att ungdomarna får en ökad kunskap om yrket som personlig tränare, branschen och även sitt eget ledarskap. Programmet är tänkt att öppna upp en ny arena och arbetsmöjligheter för ungdomarna.

– Vi på SATS är väldigt stolta över våra personliga tränare och hur långt vi kommit med personlig träning som en del av vårt produktutbud. Vår målsättning är alltid att få in fler grymma kollegor, vilket vi hoppas att vi kan, bland annat nu via vårt samarbete med Right To Play, säger Johanna Engström, HR Partner på SATS och projektledare för samarbetet med Right To Play.

– Vi är glada över att detta projekt skapar en möjlighet för fler att få upp intresset för yrket, men även intresset för den egna träningen och dess positiva effekter, säger Anna Raftheim, HR Manager på SATS.

– Alla vet vi vilka positiva effekter träning har och nu kan vi, om än i liten skala, se att ungdomar som annars står utanför arbetsmarknaden genom träningens positiva effekter kan få jobb. SATS snackar inte bara, de agerar, utvecklar och utmanar, en drömpartner för oss som verkligen gör skillnad” säger Right To Plays grundare och verksamhetschef Anna Lindh.

 

Om Right To Play:

Right To Play har sedan 2017 arbetat med att få ut nyanlända och utrikesfödda ungdomar i jobb genom samarbeten med föreningsliv och näringsliv. De har sedan start fått ut ungdomar i över 550 jobb. Läs mer på www.righttoplay.se