Översikt över priser för våra Personliga tränare

1 klipp

Personal trainer level

PT 30

PT 60

Duo

Level 1

580

890

1330

Level 2

690

1070

1600

Level 3

810

1240

1870

Level 4

950

1470

2200

Level 5

1070

1640

3 klipp

Personal trainer level

PT 30

PT 60

Duo

Level 1

1360

2100

3140

Level 2

1630

2510

3770

Level 3

1910

2930

4400

Level 4

2250

3460

5190

Level 5

2520

3880

5820

10 klipp

Personal trainer level

PT 30

PT 60

Duo

Level 1

4140

6360

9540

Level 2

4950

7620

11430

Level 3

5790

8880

13350

Level 4

6810

10470

15720

Level 5

7650

11760

17610

25 klipp

Personal trainer level

PT 30

PT 60

Duo

Level 1

9780

15060

22620

Level 2

11760

18120

27120

Level 3

13740

21120

31680

Level 4

16200

24900

37320

Level 5

18.120

27.900

41.880

50 klipp

Personal trainer level

PT 30

PT 60

Duo

Level 1

18.600

28.560

42.840

Level 2

22.320

34.320

51.480

Level 3

26.040

39.960

60.000

Level 4

30600

47160

70680

Level 5

34320

52920

79320