Leg. Fysioterapeut

UTBILDNING OCH KOMPETENS

 • Fysioterapeut, Linköpings Universitet

 • Magisterexamen i medicinsk vetenskap med inriktning fysioterapi

 • Idrottsmedicin

 • OMT steg 1 (Ortopedisk manuell terapi)

 • Mc Kenzie A

 • Yrsel och balansrubbningar

 • Diplomerad massör med triggerpunktsbehandling och tejpning

ERFARENHET OCH BAKGRUND

 • Fysioterapeut sedan 2017

 • Undersökning och behandling utav led-/muskelrelaterade besvär i kroppen.

 • Idrotts- och motionsskador

 • Ergonomi samt förebyggande träning mot arbetsrelaterade problem

SJUKGYMNASTIK PÅ SATS

Här får du hjälp med behandling och rehabilitering av leder och muskulatur. Upplägget är anpassat utifrån förutsättningar och skada, men är oftast en kombination av manuell behandling, medicinskt anpassad träning och rådgivning. Manuell behandling kan innebära massage, ledjustering mm.