• Manuella behandlingsmetoder: Ortopedisk manuell terapi (mjukdelsbehandling, ledjustering, terapeutisk stretch etc)

  • Träningsrehabilitering / Medicinsk träningsterapi

  • Rehabilitering av ortopediska skador

  • Rehabilitering efter operation

  • Idrottsmedicinskt inriktad rehabilitering

  • MDT/McKenziemetoden: Koncept för behandling av ffa ryggrelaterade besvär

  • Akupunktur

Vi har medvetet valt bort apparatbehandlingsmetoder som; laser, ultraljud, stötvåg, elektroterapier, värmelampor etc eftersom vi tror det finns mer verksamma metoder att föredra.